Graafinen suunnittelu, yritysilmeetDigimarkkinointi ja verkkosivustot
Mainoskuvaukset ja kuvankäsittelytSuurkuvatulosteet, teipit ja opasteet

Graafista ja kuvallista luovuutta

 

Hyvin tehty graafinen suunnittelu ja yritysbrändi voi parhaimmillaan lisätä myyntiä, lujittaa asiakassuhteita ja vaikuttaa jopa työntekijöiden työhyvinvointiin. Vastaavasti taas suunnittelematon tai huonosti toteutettu näkyvyys voi johtaa täysin päinvastaisiin lopputuloksiin. Laadukkaitakin palveluita tuottava yritys voi asiakkaan silmissä leimaantua sekundaksi, jos ensivaikutelma on huolimaton, epälooginen ja viimeistelemätön.

Imagon ja brändin luomisen peruslähtökohtia ovat idea ja visio. Näiden pohjalta taas luodaan varsinainen yritysilme; lisätään värejä, typografia, elementtejä ja mietitään kuvitustyyli. Luomistyön jälkeen aloitetaan se suurempi työ – imagon vahvistaminen ja ylläpitäminen.

Me JiPSillä luomme yritysilmeitä, brändejä ja konsepteja, tuunaamme olemassaolevia ja huolehdimme saavutetun imagon ylläpidosta. Yhteistyössä asiakkaan kanssa, vapailla käsillä, projektiluontoisesti tai jatkuvammalla periaatteella.

• Yritysilmeen suunnittelu ja toteutus
• Graafinen suunnittelu
• Graafisten elementtien valmistus
• Painotuotteiden suunnittelu ja valmistus
• Mainoskampanjat
• Kuvien käsittely ja stilisointi
• Kuvamanipulaatioiden valmistus
• 3D-mallinnokset ja piirrokset
• Kuvituksen ja tekstin sisältötuotanto
• Graafisen tuotannon asiainhoitopalvelut
Selaa referenssejä