Toimivan nettisivun periaatteet

Mitkä seikat vaikuttavat sivuston toimivuuteen ja millainen on meidän tyypillinen työstöprosessi?

Verkkosivuston tekijöitä on melkein yhtä paljon kuin itse sivustoja. Tekijöitä kuten sivustojakin löytyy hyvin erityyppisiä: on hyviä, huonoja ja hyvin huonoja. Se millainen tekijä kannattaa valita, riippuu sivuston tarkoituksesta. Hyvää harvemmin saa halvalla mutta on muistettava, että tehokkaaseen markkinointiin sijoitettu euro tulee usein takaisin lisääntyneenä kaupantekona. Hyvä tekijä, kuten hyvä verkkosivukin, pyrkii aina tuottamaan konkreettista hyötyä yritykselle.

Jos sivuston tarkoituksena on nostaa yritys yli kilpailijoiden, toimia brändikuvan maalaajana ja olla alati kehittyvä myynnin työkalu, puhutaan jo kohtuullisen kokoisesta projektista. Tällaisen projektin onnistuminen vaatii luottamusta tekijän ja asiakkaan välille, pitkäjänteisyyttä ja suunnittelutoimiston joka ajattelee muutakin kuin HTML-koodia.

Verkkosivuston tarkoitus

Verkkosivustolla on hyvä olla tarkkaan mietitty funktio. Pelkkä olemassaolo verkossa ei riitä, vaan sivusto on tuotava osaksi tuottavaa markkinointia. Karkeasti voidaan sanoa kolme tarkoitusta yrityssivustolle:

  • Brändin rakentaminen ja vahvistaminen
  • Konkreettinen kauppa/asiakassuhde
  • Tietolähde

Verkkosivu pitää rakentaa yrityksen näköiseksi, mutta asiakasystävällisellä tavalla. Näiden kolmen tarkoituksen toteutuminen vaatii muutaman kysymyksen pohdintaa: Mikä on sivuston tärkein tavoite? Millaista tietoa sivustolla kävijä haluaa? Mitä tietoa halutaan antaa?

Ota huomioon nämä seikat teettäessäsi nettisivuja

Rakenne

Optimaalinen sivuston rakenne muistuttaa pyramidia. Etusivu on pyramidin huippuna ja sen alla on pääkategoriat, joiden alla taas on kuhunkin kategoriaan liittyvät alasivut. Pyramidin tulisi olla sopusuhtainen. Hyvällä sivuston sisäisellä linkityksellä (päänavigaatio, sivu- ja alavalikot ja tekstin sisäiset linkit) autetaan sekä Googlea kuin myös ihmistä navigoimaan sivulla ja löytämään nopeasti tärkeät sivut.

Sisältö

Sisältö on tärkein sivuston materiaalin tekniikan ja ulkoasun ohella. Hyvin tehty sisältö on kiinnostavaa, kävijälle suunnattua, tiivistä, jäsenneltyä ja luettavaa. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun asiakkaalta tulee jäsenneltyä raakamateriaalia, josta sisällöntuottaja koostaa lisäkysymysten avulla käyttäjän näkökulmasta oikeanlaista ja hakukoneoptimoitua sisältöä.

Visuaalisuus

Yrityksen imagon mukainen kuvitus, väritys ja viestintä tulee heijastua myös verkkosivustoon. Näin lujitetaan jo luotuja mielikuvia, vakuutetaan asiakas jatkuvuudesta ja laadukkuudesta. Laadukkaita kuvia, osuvia otsikoita ja tyylikkäitä elementtejä.

Ajankohtaisuus

Tieto on ajantasalla olevaa, uutisissa on tasaisesti uutta tiedotettavaa ja yleisilme kuvastaa mielellään enemmän vuotta 2019 kuin 2009.

Toiminnallisuus

Latausnopeus on kohtuullinen, valikot ja lisäosat toimivat, sivusto on responsiivinen.

Tietoturva

Sekä WordPress -alusta että lisäosat tulee säännöllisesti päivittää. Sivustolle on hyvä asentaa myös erillinen tietoturva -lisäosa. Kaikki verkkoalustat, lisäosat ja elementit ovat hyökkäyksille alttiita, ajatasalla oleva tietoturva auttaa ehkäisemään vaurioita.

SEO –optimointi /hakukonenäkyvyys

Hakukonenäkyvyys on laaja kokonaisuus, johon vaikuttaa moni seikka. Mahdollisimman hyvään luonnolliseen hakutulokseen tulee pyrkiä osuvalla sisällöllä, otsikoinneilla ja hakusanoilla, kuvien metatiedoilla, oikeilla URL-osoitteilla sekä napakalla rakenteella. Googlea on melkein mahdoton huijata, paras tulos syntyy hyvällä sisällöllä ja oikein tehdyllä tekniikalla. Maksullinen hakusanamarkkinointi kannattaa vain harvoissa tilanteissa. Googlen periaate voidaan tiivistää näin: Jos kävijä viihtyy sivustolla-> Google arvostaa sivua enemmän ja nostaa hakutulosta.

Kehittyvyys

Sivusto on prosessi, ei projekti. Sekä tekniikkaa että sisältöä tulee päivittää ja kehittää säännöllisesti. Statistiikkaa tulee analysoida, jotta voidaan kehittää sivustoa paremmin vastaamaan tavoitteita.

 

Työstöprosessi JiPS:llä

Verkkosivun rakennusprosessi on usein monivaiheinen ja vaiheet harvemmin etenevät lineaarisesti. Prosessi on aina asiakaskohtainen. Poikkeamme usein muista vastaavista toimijoista siinä, että meiltä saa sivuston kokonaisuutena ja olemme vahvasti mukana myös sisällöntuotossa. Tämän lisäksi suurin osa asiakkaistamme jatkaa yhteistyötä kanssamme sivuston jatkokehityksessä ja päivityksessä.

Aloituspalaveri

Asiakkaan kanssa käydään läpi mm. nykytilanne, kilpailijatilanne, kohderyhmät ja niiden tarpeet, verkkosivun tavoitteet ja niiden linkittymisen liiketoiminnan tavoitteisiin. Lisäksi sovitaan aikataulusta ja vastuujaoista sekä budjetista.

Asiakkaan pitää asettaa verkkosivuprojektille omassa päässään vastuullinen henkilö, jolla on tarvittaessa auktoriteettia viedä omat näkemyksenä läpi. Usein ongelma on, että projektiin osallistuu liikaa henkilöitä, jolloin sivuston tavoitteet ovat sekavia ja lopputulos on kompromissi, joka ei tyydytä ketään.

Ideointi

Syvennymme suunnittelupalaverissa läpi käytyihin asioihin ja teemme niin taustatutkimusta, analyysia kuin brainstormausta.

Rakennesuunnittelu

Ideoinnin ja alkupalaverin perusteella luodaan rakenne. Tarvittaessa asiakas saa tästä rautalankamallin.

Tietokannan rakennus ja teeman asennus

Käytämme WordPress –alustaa.

Valikkorakenteet, sivupohjat

Luodaan suunnitellun rakenteen pohjalta.

Lisäosien rakennus

Lisäosa=plugin. Näitä tarvitaan esim. lomakkeille, kuvagallerioille, videoupotuksille, call-to-action nappuloille…Voidaan ajatella että WordPress -alusta on vaatekaappi ja teema on perusvaatteet. Pluginit on sitten niitä fiksumpia vaatteita ja asusteita, joilla vaatekaappi täydennetään.

Kuvitus

Asiakkaan materiaalista, kuvapankkikuvista ja tarvittaessa uutta materiaalia kuvaten.

Tekstisisältö

Sopimuskohtaisesti joka asiakas toimittaa valmiit tekstit, tekstirungon jonka stilisoimme tai vaihtoehtoisesti luomme sisällön itse.

Toiminnallisuuden testaus

Responsiivisuuden testaus, lomakkeiden toimivuus, eri selaimet ja laitteet.

Asiakkaan läpikäynti

Tarvittavat korjaustoimenpiteet ja muutokset asiakkaan palautteen perusteella.

Käännöstyöt ja kieliversioiden teko

Käännökset joko asiakkaalta tai kielitoimistolta. Kielimoduulien asennus ja sisällön syöttö.

Julkaisu

Julkaisutoimiin kuuluu mm. googlelle sivukartan toimitus, analyticsin perustaminen.

Jälkiseuranta, päivitys ja kehitys

Sovittaessa seuraamme analytiikkaa ja teemme toimenpiteitä tavoitteiden täyttymiseksi. Päivitämme sisältöä ja huolehdimme myös tietoturvapäivityksistä.