Levorannan Autoliikkeen täyttäessä 90 vuotta tuli aika visuaalisesti uudistua ja ottaa käyttöön moderni logo. Logon suunnittelusta ja graafisesta yritysilmeestä vastasi JiPSin Jari Sundgrén, jolla oli tuntemus yrityksen historiasta sekä näkemys nykypäivästä.

Levoranta-Levorannan-autoliike-yritysgrafiikka-graafinen-ohjeistus-mainostoimisto-jips-suurkuva

 

LEVORANTA-tunnuksen geometrinen muoto viestii asiantuntijuutta ja edelläkävijyyttä.
Pyöristetyt yksityiskohdat pehmentävät tunnuksen muotokieltä korostaen myös yhtiön perhearvoja ja asiakaspalveluhenkeä. Grafiikkaelementtien moniulotteisuus kuvastaa laajaa palvelutarjontaa sekä laadukkaita merkkituotteita. Samoista elementeistä on johdettu asiakirjoissa ja viestintämateriaaleissa käytetyt muut visuaaliset elementit.

Graafinen ohjeistus kattaa Levonnan Autoliikkeen yritysilmeen päälinjaukset. Ohjeistus on tukena suunniteltaessa ja toteutettaessa sekä ulkoista että sisäistä viestintää. Graafinen ohjeistus välittää nykyaikaista yritysilmettä ja pitää huolen siitä, että viestintä kaikissa muodoissaan noudattaa yhdenmukaista ja yhdessä sovittua linjaa. Opas sisältää tiedot Levoranta-tunnuksesta, väreistä, typografiasta ja yritysgrafiikasta. Graafinen ohjeistus on ohjeellinen ja tapauskohtaisesti sovellettavissa. Logo-, väri- ja fonttimäärityksiä tulee kuitenkin noudattaa.

Yksi Suomen vanhimmista autoliikkeistä on edelleen merkittävä toimija alalla ja mm. tunnustettu Ford-piirimyyjä. Levorannan Autoliike työllistää yli 50 autoalan ammattilaista toimien Sastamalassa, Tampereella ja Raumalla. Liikevaihto on 51 milj. euroa, myynti yli 3600 autoa vuodessa. Ansioistaan Levorannan Autoliikkeen menestymisen eteen tasavallan presidentti on 2019 myöntänyt pitkäaikaiselle toimitusjohtaja Aulis Ylöselle talousneuvoksen arvonimen.