Mainostoimistotyön ja graafisen suunnittelun helmiä on luoda asiakkaalle vahva brändi, toimiva grafiikka ja eri käyttötarkoituksiin soveltuvat graafiset elementit. Hyvä esimerkki tästä on yritysilmeen mukainen Katsa Oy:n EUROPORT 2021 messuosasto, jonka toteutuksessa näkyy JiPSiläisten kädenjälki lattiasta kattoon. Laadukkaat kuvat ja messugrafiikan suunnittelu seinätulosteissa ovat messuosaston näkyvin osa. Tuotteiden esille asetteluun suunniteltiin ja valmistettiin Suurkuva-osastollamme räätälöidyt telineratkaisut, jotka toimivat myös tuotteiden suojana kuljetusten aikana. Tuote-esittelyyn ja myynnin välineeksi valmistui myös laaja Marine-tuotteiden tekninen esite, joka 40 sivuisena painettuna versiona kattaa Katsa Oy:n vaativan tuotekehityksen tulokset. Painettu esite täydentää hyvin sähköisiä aineistoja ja niiden jakoa mm. sosiaalisissa kanavissa.

Europort-2021-Katsa-messulavat-suurkuvan-valmistama-valaistus-4
Brändikäs Katsan messuosasto keräsi huomioita EUROPORT 2021 messuilla Rotterdamissa.
Tässä messuprojektissa saimme tehdä monipuolisesti mainostoimistotyötä graafisesta suunnittelusta tuotteiden esillepanoon.

JiPS suunnitteli Katsan messuosastolle näyttävät messugrafiikat ja tuotetaulut

Asiakkaamme Katsa Oy osallistui kansainvälisille EUROPORT 2021 messuille Rotterdamissa. Pandemia-aika on pakottanut yritykset mukautumaan maailmanlaajuiseen tilanteeseen ja kehittämään uusia businessmalleja. Myös Katsa Oy:n uudet tuotteet ja palvelut saivat huomioita messuilla niin seinägrafiikoissa kuin fyysisenä esittelynä. Messujärjestäjä toimitti tarkat mitat messuosastosta pohjapiirroksena ja sen perusteella JiPSin graafikko Jari Sundgren teki kuvasuunnitelman, käsitteli tuotekuvat ja yhdisti ne Katsan yritysgrafiikan kanssa kokonaisuudeksi. Taustakuvana käytettiin aiheeseen sopivaa merinäkymää, joka toistui myös osastolla jaettavassa tuote-esitteessä. Messutapahtumassa yritykset erottuvat toisistaan näyttävällä osastolla ja messuseinätulosteiden suunnittelu onkin tehtävä ammattitaidolla. Messugrafiikka seinätulosteissa sekä tuotetauluissa palvelee myös osastolla työskenteleviä yrityksen asiantuntijoita osana myyntityötä.

 

Suurkuva rakensi esittelyvaihteistoa varten teräksisen tuotetelineen

Iso osa messuprojektia oli messutelineen eli tuote-esittelylavan valmistaminen Suurkuva-osastomme toimesta. Se suunniteltiin ja rakennettiin asiakkaan mittapiirroksen ja tuotteen edellyttämien rakennevaatimusten mukaisesti teräksestä. Alkuperäisen piirroksen mukaan messulava olisi painanut jopa 2500 kg mutta siitä saatiin tehtyä kevyempi ratkaisu laadun heikkenemättä. Lavan piti olla myös tukeva ja räätälöity trukkikuljetuksen vuoksi. Sen tuli kantaa myös raskas Katsan esittelyvaihde, joka kiinnitettiin lavaan tukevasti lavaan pulttaamalla. Messulavan esillepano edellytti myös visuaalista ulkoasua, joten lavan metallipinnat maalattiin ja päällystettiin logoteippauksella. Messumatkojen ja säilytyksen varalta lavaan rakennettiin suojaksi erilliset lavakaulukset, jotka tuli helposti poistaa ja taas asentaa paikoilleen. Suurkuva on valmistanut vuosien mittaan Katsalle monta vastaavaa messutelinelavaa, jotka kaikki ovat tuotekohtaisesti suunniteltuja ja tarpeeseensa räätälöityjä. EUROPORT messuilla Katsan omalla osastolla oli niistä kaksi ja tämä yksi erityisen suurikokoinen oli samoilla messuilla Katsan jälleenmyyjän osastolla.

Messuille suunniteltiin Marine-tuotteiden tekninen esite

Katsan perinteiden mukaan nytkin messuille suunniteltiin ja valmistettiin painotuotteita. Aiemmin messuesitteenä on suosittu pientä taskukokoista formaattia, joka on messutapahtumassa hyvin näppärä jakaa asiakkaille käteen. Uuteen Marine -tuotteiden tekniseen esitteeseen koottiin Katsan tämän asiakassegmentin tuotetarjooma ja esite valmistui 40 sivuisena, A5 vaakamallisena julkaisuna. Katsa Marine Gearbox Product Portfolio rakennettiin pääosin 3D-piirrosaineistosta ja taulukoista, joten se on myös ulkoasultaan tekninen. Esitteiden ja yleensä painotuotteiden käyttö on digiaikana vähentynyt mutta Katsalle niiden merkitys on edelleen suuri. Vaikka asiakaskontaktit ja myyntityö on osaltaan siirtynyt verkkoon, lähikontaktissa asiakkaan kanssa tuoteinformaatio vahvistuu painotuotteen avulla. Esitteen tämänkertainen messuversio päivittyy sisällöllisesti sekä ulkoasullisesti Katsan tuotekehityksen myötä.

Painettu tuote-esite suunniteltiin A5 vaaka formaattiin. Messuesite on tehokas myynnin välinen asiakkaan lähikontaktissa.

Mainostoimistotyö ja graafinen suunnittelu on tärkeä osa markkinointia

Yritysilmeen ja logon suunnittelu on perinteistä mainostoimistotyötä, jonka mukaan luodaan yrityksen brändi ja yritysilme. Perinteinen saattaa kuulostaa vanhanaikaiselta mutta myös digiajan markkinointi ja yritysnäkyvyys perustuu graafiseen suunnitteluun. Sen lisäksi kuvankäsittely ja laadukkaat aineistot ovat tärkeitä elementtejä, kun puhutaan yrityksen näkyvyydestä messuilla ja asiakastapaamisissa, tapahtuvat ne verkossa tai lähikontaktissa. Mainostoimistona JiPS valmisti messuille Katsalle räätälöidyt ratkaisut tuote-esittelyyn ja myynnin välineiksi, joiden sähköisiä aineistoja hyödynnetään mm. sosiaalisissa kanavissa.

 

Europort-2021-Katsa-messulava-suurkuvan-valmistama-1 Europort-2021-Katsa-messulava-suurkuvan-valmistama-2

Suurkuva-osastomme on suunnitellut ja valmistanut monta räätälöityä messulavaa tuote-esittelyyn. Tässä yksi teräksinen erikoismessulava Katsan jälleenmyyjän osastolla.